ZNANSTVENA AKTIVNOST KATEDRE ZA ANATOMIJU I KLINIČKU ANATOMIJU ZAVODA ZA ANATOMIJU DRAGO PEROVIĆ

Znanstveni centar izvrsnosti

akademik Vukičević: Znanstveni centar izvrsnosti za reproduktivnu i regenerativnu medicinu

FP7

akademik Vukičević: OSTEOGROW – Novel Bone Morphogenetic Protein 6 Biocompatible Carrier Device for Bone Regeneration

HRZZ projekti

prof.dr.sc. Judaš: Razvitak transkriptoma specifičnih populacija neurona u kortikalnim područjima ljudskog mozga bitnim za jezik i sustave zrcalnih neurona
prof.dr.sc. Šimić: Otkrivanje i praćenje bioloških biljega radi rane terapijske intervencije u Alzheimerovoj bolesti
akademik Vukičević: Nova ciljana anabolička terapija za liječenje osteoporoze: BONE6-BIS konzorcij

Projekt DAAD

prof.dr.sc. Borovečki: Post-translacijske modifikacije bjelančevina u patofiziologiji Parkinsonove bolesti

Projekt u sklopu fundacije Michael J. Fox (Parkinson)

prof.dr.sc. Borovečki: Deciphering the molecular effects of alfa- synuclein int he nucleus: DNA binding and transcriptional dysregulation

MZOS projekti

prof.dr.sc. Borovečki: Genomska analiza transkriptoma i interaktoma u bolesnika s kompleksnim bolestima
prof.dr.sc. Katavić: B limfociti, makrofagi i podrijetlo osteoklasta
prof.dr.sc. Judaš: Uloga prolaznih fetalnih neurona u razvojnim poremećajima moždane kore
prof.dr.sc. Petanjek: Putevi migracije hipokampalnih GABAergičkih neurona u majmuna i čovjeka
prof.dr.sc. Šimić: Fosforilacija tau proteina u razvitku i Alzheimerovoj bolesti
prof.dr.sc. Vinter: Anatomske izmjere, varijacije kostiju lubanje u tijeku i nakon završetka rasta
akademik Vukičević: Uloga TSH u modelu osteoporoze i u bolesnica sa smanjenom koštanom masom

Projekt Potpora SuZ

prof.dr.sc. Grgurević: REDUSCAR
prof.dr.sc. Petanjek: Produžena proliferacija kortikalnih GABA-ergičkih neurona u primata
prof.dr.sc. Grgurević: Sistemski utjecaj koštanih morfogenetskih proteina 2 i 7 na koštani metabolizam

ADRIS

prof.dr.sc. Grgurević: HEPATOPROTECT-razvoj nove terapije u liječenju jetrene ciroze
prof.dr.sc. Grgurević: Opremanje Zavoda za anatomiju